0341 764 027 info@flamecontrol.nl

Aerosol blussystemen

Uw meterkast is door de jaren heen veranderd van een ruimte met een watermeter, gasmeter, kilowatt-uurmeter en een stoppenkast in een verzamelplaats van inkomende en uitgaande informatiestromen ten behoeve van onze hedendaagse communicatie en ons energieverbruik. De afgelopen jaren is dan ook een forse toename van het aantal incidenten waar te nemen waarbij de meterkast de bron van de brandcalamiteit is.

De meterkast is vaak in de belangrijkste en primaire vluchtweg naar buiten gesitueerd. In geval van brand in de meterkast betekent dit een gevaarlijke blokkade van de vluchtweg. Het beveiligen van uw meterkast met een Stat-X thermische bluseenheid is de ideale oplossing. De Stat-X thermische Aerosol bluseenheid is een zelfstandig en autonoom werkende bluseenheid, voorzien van een eigen branddetectie en activeringsmechanisme. Nadat de ingebouwde thermische sensor een temperatuurstijging tot 70 graden Celsius heeft waargenomen, activeert hij automatisch de Aerosol bluseenheid. De levering, montage en het periodiek onderhoud van deze Aerosol blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt.

Blussen met aerosolen

Een blusinstallatie op basis van Aerosolen is een relatief nieuwe vorm van blussen. De werking van een automatische blusinstallatie op basis van Aerosolen berust op het onderbreken van de chemische kettingreactie (negatieve katalysator) bij een brand waarbij brandstof, zuurstof en temperatuur in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. De Aerosolen gaan een chemische en fysische reactie aan met de reactieve moleculen die bij een brand ontstaan. De gebruikte blusstof hierbij is kaliumnitraat KNO3.

Een Aerosol automatisch brandblussysteem kan in specifieke situaties een effectieve en relatief voordeling methode zijn om een brand te blussen. Het is geschikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, elektrisch geïnitieerde branden en zelfs lithium batterij branden. Onze Aerosol automatisch brandblussystemen voldoen aan NFPA 2010 en NEN-ISO 15779 en hebben een ATEX/IECEx zone 2 goedkeuring.

De levering, montage en het periodiek onderhoud van deze Aerosol blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt.

Aerosolen – voordelen en nadelen

Voordelen van aerosolen
– Geen aanleg van een blusleidingnet noodzakelijk.
– Geen overdruk in de ruimte.
– Klein en compact.
– Blusunits zijn drukloos.
– Thermisch en elektrisch te activeren, werkt standalone
– Geschikt voor ruimte- en objectblussing.
– Snelle en effectieve langdurige blussende werking.

Nadelen van aerosolen
– Na blussing is een grondige schoonmaak van de ruimte noodzakelijk om corrosievorming te voorkomen. 

* Toepassing van aerosolen vereist een goede afweging op basis van een onafhankelijke en deskundige analyse van de situatie. 

Neem contact met ons op

Flame Control BV

Industrieweg 18-22
3846 BD Harderwijk

0341 764 027
info@flamecontrol.nl

Openingstijden: ma t/m vrij van 08:00-17:00

     CIBV_flamecontrol     VCA brandbeveiliging