0341 764 027 info@flamecontrol.nl

Automatische blussystemen

Voor het ontstaan van een brand zijn brandstof, zuurstof en warmte-energie noodzakelijk. Het doel van brandbestrijding is het minimaliseren van schade aan personen, voorwerpen en/of gebouwen. Belangrijk daarbij is het zo snel mogelijk nemen van de juiste brandbestrijdingsmaatregelen na het brandalarm, waarbij de gebruikte blustechniek zoveel mogelijk schade dient te voorkomen. Voor de beveiliging van belangrijke ruimtes is het blussen met gassen de optimale oplossing, omdat door het blusmiddel zelf er, direct, geen bijkomende schade ontstaat. Hierdoor is een snelle herstart van apparatuur en/of processen na het blussen mogelijk. Blusgassen zijn niet elektrisch geleidend zodat er geen gevaar voor personen bij elektrische installaties bestaat en er geen gevaar is voor kortsluiting tijdens en na het blussen.

Automatische blussystemen, zoals CO2-, inert-, chemisch- en Aerosol blussystemen, hebben gemeen dat zij bij uitstek geschikt zijn in situaties waar niet of slechts met grote gevolgen geblust kan worden met water. Denk aan computer ruimten, server ruimten, schakel- en besturingskasten en PGS (publieksgevaarlijke stoffen) opslagruimten. De keuze voor één van deze blussystemen dient zorgvuldig te worden overwogen en is een zaak van deskundigen die beschikken over ruime kennis en ervaring bij het toepassen van deze systemen.

Onze automatische blusinstallaties voldoen aan de NFPA 12, NFPA 2001, NEN-EN 12094 en NEN-ISO 15779-2011 normering. De levering, montage, inbedrijfstelling en het periodiek onderhoud van de automatische blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt. Ook voor het onderhoud van door derden geleverde blussystemen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Service & advies op locatie binnen 24 uur na uw aanvraag. Bovendien zijn wij gegarandeerd 15% goedkoper dan uw huidige leverancier.

Categorieën automatische blussystemen

Automatische blusgasinstallaties kunnen worden verdeeld in twee categorieën. Onderstaand zullen wij u hier meer informatie over geven.

Ruimteblussing
Bij een ruimteblussing wordt ervan uit gegaan dat de ruimte omsloten is door vloeren, wanden en een plafond. Er moet een bepaalde gasdichtheid aanwezig zijn om de blusconcentratie in de ruimte te kunnen behouden. Bij de aanwezigheid van openingen dient er rekening gehouden te worden met extra suppletie van blusgas. Indien er apparatuur aanwezig is in bijvoorbeeld schakelkasten dan moeten deze kasten voldoende open zijn of moeten er blusgasnozzles in de kasten worden gemonteerd. Ook is het soms mogelijk om alleen de schakelkasten te voorzien van blussing in plaats van de gehele ruimte. In een ruimte met een verhoogde vloer en een verlaagd plafond moet het blusgas ook onder de vloer en boven het verlaagd plafond worden ingeblazen.

Objectblussing
Bij objectblussing, bijvoorbeeld bij een diepdrukpers of productiemachine, zijn er in principe geen omsluitende wanden. De blussende werking berust op het feit dat door de blussing het object geheel wordt omhuld met blusgas, zodat de zuurstofconcentratie daalt. In vrijwel alle situaties van objectblussing wordt het blusgas CO2 toegepast. Er wordt een fictief volume berekend wat groter is dan het werkelijke volume.

Verschillende soorten blusgassen

Bij automatische blusgasinstallaties kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten blusgassen. De kenmerken en belangrijke aspecten per soort zullen wij hier beneden nader voor u beschrijven. Blusgasinstallaties dienen te voldoen aan NFPA 12, NFPA 2001 en NEN-EN 12094.

De levering, montage, inbedrijfstelling en het periodiek onderhoud van de automatische blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt. Ook voor het onderhoud van door derden geleverde blussystemen, bent u bij ons aan het juiste adres.

CO2 blusgassen

De bluswerking wordt verkregen door het verdringen van de zuurstof. Blussen met kooldioxide geeft geen nevenschade, is niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig.
Wel is dit gas gevaarlijk voor de mens, omdat het de zuurstof verdringt. Ook heeft het maar een geringe bluscapaciteit en korte werking, waardoor herontsteking mogelijk is.

Inert blusgas zoals Argon, Argonite of Inergen

Het principe van de inerte gasblussing is dat de zuurstofconcentratie voldoende verlaagd wordt om een vlam te verstikken, maar dat het voor de mens mogelijk blijft om gedurende een beperkte tijd te kunnen ademen. Inerte gassystemen maken gebruik van een mix van Argon en/of Stikstof en eventueel een deel CO2. Inerte gasblusinstallaties zijn vooral geschikt voor beveiliging van gevoelige installaties, elektrische en elektronische apparatuur. Nadelen zijn onder andere de grote hoeveelheid benodigde blusstof en de daarbij opgebouwde druk in de te blussen ruimte. Dit betekent dat er een bouwkundige voorziening moet worden getroffen, in de vorm van een drukontlastklep, om de opgebouwde druk in de ruimte niet te hoog te laten oplopen. Hiermee wordt schade aan de ruimte of aan het gebouw voorkomen.
Wel is dit gas gevaarlijk voor de mens, omdat het de zuurstof verdringt. Ook heeft het maar een geringe bluscapaciteit en korte werking, waardoor herontsteking mogelijk is.

FM200 blusgas

Het chemisch blusgas FM 200 werkt, in tegenstelling tot inerte blusgassen en CO2-blusgas, volgens het principe van energieonttrekking uit een brand (negatieve katalysator). Tevens is de hoeveelheid benodigd blusgas laag. Dit betekent dat de benodigde drukontlasting in de ruimte aanzienlijk lichter kan worden uitgevoerd.

Novec-1230 blusgas

Het chemisch blusgas Novec werd ontwikkeld als een zogenaamde derde generatie-blusmiddel. Deze blusstof heeft een grote bluskracht, minimaal negatief effect op het milieu en ruime veiligheidsmarge bij gebruik. Novec geeft geen verlaging van de zuurstofconcentratie, maar werkt op basis van warmte absorptie en negatieve katalysator. Het gas is niet elektrisch geleidend en niet corrosief.

Neem contact met ons op

Flame Control BV

Industrieweg 18-22
3846 BD Harderwijk

0341 764 027
info@flamecontrol.nl

Openingstijden: ma t/m vrij van 08:00-17:00

     CIBV_flamecontrol     VCA brandbeveiliging