0341 764 027 info@flamecontrol.nl

Brandblussers en brandslanghaspels

Gegarandeerd 15% goedkoper dan uw huidige leverancier!

Voor de veiligheid van werknemers en bezoekers van uw onderneming en uw eigendommen, is deskundige periodieke controle van uw brandblussers en brandslanghaspels een noodzaak. Flame Control B.V. controleert alle merken en typen brandblussers en brandslanghaspels. Onze ervaren servicetechnici werken conform NEN 2559 en NEN-EN 671-3. Zij hebben de kennis, ervaring en het gereedschap om uw brandblussers en brandslanghaspels vakkundig te repareren en te onderhouden. Voor nieuwlevering van brandblustoestellen, verrijdbare brandbluswagens en brandslanghaspels bent u bij Flame Control B.V. ook aan het juiste adres. Wij werken enkel met de beste kwaliteit producten!

Wij bieden o.a. onderstaande diensten aan op het gebied van blusmiddelen:

N

Levering, montage en inbedrijfstelling van de blusmiddelen.

N

Onafhankelijk advies en service over de blusmiddelen.

N

Onderhoud aan de blusmiddelen conform richtlijnen en regelgeving.

N

Reparatie / vervanging van de blusmiddelen.

N

Keuren en certificeren van de blusmiddelen.

Kosteloos en geheel vrijblijvend advies en service op maat, bij u op locatie binnen 24 uur na uw aanvraag.

De voordelen van Flame Control B.V.

 

Krachtige blusmiddelen

Onze blusmiddelen hebben het hoogst haalbare blussend vermogen van 55A – 233B, en blussen twee keer krachtiger dan uw huidige toestellen.

Lange levensduur

De levensduur van onze blusmiddelen is 20 jaar, dat garanderen wij. Zo hoeft u bij Flame Control B.V. na 10 jaar uw blusmiddelen niet te vervangen.

Vast tarief

Geen verrassingen meer op uw factuur! Zo ontvangt u van ons een budgetteringsplan voor 5 jaar met vaste onderhoud- en reparatiekosten.

Kostenbesparend

Met Flame Control B.V. realiseert u een gegarandeerde kostenbesparing van 15% ten opzichte van uw huidige contract.

Onderhoud van brandblustoestellen

Wij kunnen uw brandblustoestel onderhouden. Het onderhoud dat Flame Control B.V. biedt is te zien in onderstaand schema. Het is te verdelen in jaarlijks, 5-jaarlijks, 10-jaarlijks, 15-jaarlijks en 20-jaarlijks onderhoud. Daarnaast leveren wij een logboek en houden deze bij.

1. Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks onderhoud volgens onderhoudsinstructies fabrikant en volgens NEN 2559 door een REOB gediplomeerde monteur.

2. 5-Jaarlijks onderhoud

Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers. De nat- en schuimblussers worden op locatie voorzien van een nieuwe vulling en onder druk gebracht.

3. Revisie na 10 jaar

Revisie na tien jaar: het brandblustoestel wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2 -blussers worden afgeperst en geijkt

4. Uitgebreid onderhoud na 15 jaar

Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats (zie punt 2).

5. Vervanging na 20 jaar

Na twintig jaar moet het brandblustoestel worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

6. Logboek

Leveren van een logboek en het bijhouden van het logboek.

Onderhoud van brandslanghaspels

Flame Control B.V. kan uw brandslanghaspels onderhouden. Het onderhoud dat wij leveren bestaat uit de volgende punten. 

1. Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks onderhoud volgens onderhoudsinstructies fabrikant en volgens NEN-EN 671-3 door een REOB erkend monteur.

2. Beproeven van werkslang

Wij beproeven de slang om de 5 jaar op de maximale werkdruk ( 10-12 bar), afhankelijk van de productie norm.

3. Het markeren van haspel

Wij markeren de brandslanghaspels duidelijk met een pictogram-aanduiding.

4. Waterleiding inspectie

Wij stellen vast of de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.

5. Logboek

Wij leveren een logboek en houden deze bij.

Wat kan ik zelf doen aan het beheer en onderhoud van de brandslanghaspels?

U kunt zelf uw brandslanghaspels regelmatig nalopen, bij voorkeur 1 x per maand. Controlepunten voor u of uw bedrijfshulpverlener zijn:

1. Zijn de brandslanghaspels op tijd gecontroleerd en onderhouden?

2. Is de borging/verzegeling nog aanwezig op de afsluiter?

3. Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?

4. Zijn er zichtbare beschadigingen aan de brandslanghaspel? (die kunnen er voor zorgen dat de brandslanghaspel niet of niet goed functioneert).

5. Is de plaats van de brandslanghaspels voor iedereen goed herkenbaar?

6. Is de brandslanghaspel goed bereikbaar?

7. Weten uw medewerkers waar de brandslanghaspels hangen?

Controle van keerkleppen

Wij kunnen gelijktijdig met het jaarlijks onderhoud van de brandslanghaspel tevens de keerkleppen controleren. De keerkleppen worden standaard voorzien van een onderhoudssticker. U ontvangt een volledige (digitale) servicerapportage. Dit kan tevens als logboek dienen. Eventuele tekortkomingen worden ter plekke toegelicht en gerepareerd. De waterkwaliteit binnen leidingwaterinstallaties moet met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd zijn. Het Bouwbesluit en de Waterleidingwet geven u als eigenaar en/of beheerder, een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Verontreinigd water mag niet terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of er voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn in mijn bedrijf?
Als erkend bedrijf toetst Flame Control B.V. uw brandveiligheid aan de NEN 4001 en adviseert u hierin. In deze norm staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen. Sinds deze norm, is er duidelijkheid en een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die verschillende instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt, vaak afgaven.

Belangrijke aandachtspunten zijn:
Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid.

– Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald.
– Daarnaast wordt bij specifieke brandrisico’s (serverruimte, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, etc.) aanvullende beveiliging aangebracht.
– Blustoestellen met CO2 worden voortaan als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico’s ingezet.
– De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen.

Waarom is de hoofdkraan van mijn brandslanghaspel verzegeld?
Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie huisvesten. Om legionellabesmetting tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld.

Kan ik mijn brandslanghaspel gebruiken om te oefenen?
Brandveiligheidsoefeningen zijn belangrijk. Wees echter voorzichtig en terughoudend met het gebruiken van brandslanghaspels in andere situaties dan brand. Spoel de brandslanghaspel eerst langdurig door voor de brandveiligheidsoefening. Laat de brandslanghaspel na gebruik door ons opnieuw controleren en verzegelen.

Neem contact met ons op

Flame Control BV

Industrieweg 18-22
3846 BD Harderwijk

0341 764 027
info@flamecontrol.nl

Openingstijden: ma t/m vrij van 08:00-17:00

     CIBV_flamecontrol     VCA brandbeveiliging