Onderhoud van noodverlichting

Gegarandeerd 15% goedkoper dan uw huidige leverancier!

Onderhoud nodig voor uw noodverlichting? Men gaat er vaak van uit, dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen hebben echter regelmatig (onzichtbare) defecten, zoals accu’s met onvoldoende capaciteit, of kapotte lampen. Daarnaast is dikwijls sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen, of een tekort aan noodverlichtingsarmaturen. Een deskundige periodieke controle van uw noodverlichtingsarmaturen is een noodzaak en noodverlichting onderhoud is tevens verplicht. Met noodverlichting verhoogt u de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers.

Wij leveren, onderhouden, monteren en repareren noodverlichting tegen gegarandeerd de laagste prijs en de hoogste kwaliteit. Onze servicetechnici werken conform NEN-EN 50171 & 50172 en hebben de kennis, ervaring en het gereedschap om uw noodverlichtingsarmaturen vakkundig te repareren en te onderhouden. Reparaties, vervangingen en uitbreidingen voeren wij in eigen beheer uit.

Advies en service bij u op locatie binnen 24 uur na uw aanvraag. Bovendien zijn wij gegarandeerd 15% goedkoper dan uw huidige leverancier!

Onderhoud van noodverlichting

Periodiek onderhouden van noodverlichting

Het onderhouden van noodverlichting is zeer belangrijk en kan levens redden. Omdat dit zo belangrijk is worden er ook strenge eisen gesteld aan het onderhoud van noodverlichting. Jaarlijks onderhoud aan de noodverlichting is noodzaak. Zo moet elk jaar de lamp worden vervangen omdat deze na een jaar continue branden, dichtbij de maximale levensduur komt. De accu moet om de 4 jaar worden vervangen, dit is wettelijk geregeld. Reguliere inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is volgens het Bouwbesluit en de Arbowet verplicht en is zelfs in een groeiend aantal gemeenten vereist voor de gebruiksvergunning. 

Bij het jaarlijkse onderhoud aan de noodverlichting wordt er hoofdzakelijk aan de volgende dingen gewerkt:

  1. Inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering van diverse elementen. Problemen worden direct verholpen en opgelost.
  2. Testen van de functionaliteit. Hierbij wordt gecontroleerd of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.
  3. Testen van autonomie van de accu. Er vindt een controle plaats of het armatuur nog een autonomie behaalt van 1 uur door het spanningsloos maken van de installatie
Noodverlichting onderhoud

Welke soorten noodverlichting zijn er?

Vluchtwegaanduiding
Dit zijn de noodverlichtingsarmaturen die vluchtwegen en uitgangen voor het verlaten van een gebouw aangeven. Deze armaturen zijn voorzien van een pictogram en dienen permanent te branden.
Anti-paniekverlichting
Dit zijn de noodverlichtingsarmaturen die voorzien zijn om paniek te voorkomen in ruimtes waar mensen samenkomen, zoals kantines en vergaderzalen (publieke ruimten betreft groter dan 60 m2 ). Deze armaturen branden alleen in geval van een stroomstoring.
Vluchtwegverlichting
Dit zijn de noodverlichtingsarmaturen die de vluchtwegen verlichten. Deze armaturen branden alleen in geval van een stroomstoring.
Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
Dit zijn de noodverlichtingsarmaturen die verlichting leveren voor de veiligheid van personen op werkplekken, betrokken met een mogelijk gevaarlijke situatie zoals draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen.

Veelgestelde vragen 

Waarom moet de accu na 4 jaar worden vervangen? 

Volgens de normen moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels.

Waarom is LED-noodverlichting niet onderhoudsvrij?

Led noodverlichting levert u een forse besparing op in energie verbruik. U hoort overal dat vanwege de lange levensduur van led-lichtbronnen deze niet meer jaarlijks vervangen hoeven te worden, zoals dat het geval was met tl-lichtbronnen. Dat is ook het geval, maar de totale installatie dient wel adequaat en aantoonbaar onderhouden te worden. Dit is zelfs wettelijk verplicht. De levensduur van de leds in vluchtwegaanduiding is 5 tot 12 jaar. De levensduur van de accu’s is 4 jaar.

Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen?

Als een lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dichtbij de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit speelt overigens alleen bij vluchtwegverlichting die continu brandt (vluchtwegaanduiding). Noodverlichtingslampen die alleen aan gaan bij stroomuitval, worden wél getest, maar hoeven niet vervangen te worden (vluchtwegverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico).

Moet in een klein bedrijf ook noodverlichting worden geïnstalleerd? 

In het arbeidsomstandighedenbesluit, dat voor elke werkgever van kracht is, is de verplichting van vluchtrouteverlichting vastgelegd in artikel 3.7.4 en die van veiligheidssignalering voor vluchtrouteaanduiding in artikel 3.7.5.

Het verschil tussen centrale en decentrale noodverlichting

Het verschil tussen deze systemen is dat bij decentraal gevoede noodverlichting de accu voor de noodverlichting in het armatuur zelf is geplaatst. Bij centrale noodverlichting staat de accu ergens centraal opgesteld in het pand.

Wat is een autonomie test?

De term autonomie wordt gebruikt voor de volledige brandduur in nood, op de noodvoeding van de installatie (dit is de periode dat de installatie autonoom kan functioneren). In Nederland is de eis voor deze autonomie 1 uur. Dit is te controleren door het spanningsloos maken van de installatie of het individuele armatuur

Waarom kan ik het jaarlijks onderhoud niet zelf uitvoeren? 

Reguliere inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is volgens het Bouwbesluit en de Arbowet verplicht en is zelfs in een groeiend aantal gemeenten vereist voor de gebruiksvergunning. Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. In geval van calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Het jaarlijks onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon, die kennis heeft van elektrotechnische werkzaamheden en inzicht heeft in mogelijke gevaren. Het onderhoud is complexer dan het op het eerst gezicht lijkt en houdt meer in dan een tl-buis vervangen. Met name het testen van de autonomie en het vervangen van accu’s vergt gedegen kennis.

Neem contact met ons op


Flame Control BV

Industrieweg 18-22
3846 BD Harderwijk

0341 764 027
info@flamecontrol.nl

Openingstijden: ma t/m vrij van 08:00-17:00

     CIBV_flamecontrol     VCA brandbeveiliging